Songtekst van Galactic Cowboys: Still Life Of Peace

Still Life Of Peace


A painted scene view of a street
A large city, no crime, no deceit
An autumn day pastels and grace
Buildings loom ominous, hold them at bay

The image haunts though no one wants
Caged in serenity as freedom taunts
Always an autumn day pastel and grey
Can't reach the buildings holding me at bay

Pay to get in, Pray to get out
Now that you're in, let me out

See the wind blows everything's frozen
Still life of peace a life they've chosen
Wanting the wind, the snow or the sun
Trade in freedom for a world that has noneCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Still Life Of Peace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Still Life Of Peacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Still Life Of Peace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Still Life Of Peace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.