Another Day


I was your light
To the
Why do you cry today
Just because the sky is grey?
Cause it's okay if everyday
Is not the same way
It's just another way
That everyday is not the same

How can you see the sky
When you close your eyes?
How can you run away
Just because the sky is grey?
Cause it's okay if everyday
Is not the same way
It's just another way
That everyday is not the same

Cause it's okay if everyday
Is not the same way
It's just another way
That everyday is not the sameCaptcha
Liedje Galaxie 500 Another Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galaxie 500 Another Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.