Songtekst van Gary Allan: It Took Us All Night Long To Say Goodbye 

It Took Us All Night Long To Say Goodbye 


(Bob McDill/Wayland Holyfield)

It only took a minute for us to finally end it
I guess we'd seen it comin' for some time
And it only took one hour to sit and talk it over
But it took us all night long to say goodbye

Now the flame is gone I know
And the ashes have grown cold
And the love we had we'll never have again
But there's one ember left that must have never died
'Cause it took us all night long to say goodbye

Too many tears have fallen, too many dreams were broken
And holdin' on would be a waste of time
But sometimes I know I'll wonder if it was really over
'Cause it took us all night to say goodbye

Now the flame is gone I know
And the ashes have grown cold
And the love we had we'll never have again
But there's one ember left that must have never died
'Cause it took us all night long to say goodbye

There's one ember left that must have never died
'Cause it took us all night long to say goodbyeCaptcha
Liedje Gary Allan It Took Us All Night Long To Say Goodbye  is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Took Us All Night Long To Say Goodbye mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gary Allan It Took Us All Night Long To Say Goodbye  downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Took Us All Night Long To Say Goodbye  in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.