Songtekst van Gary Allan: Loving You Against My Will

Loving You Against My Will


I don't want to hurt nobody
Don't want to make nobody cry
I don't want to do wrong
I don't want to do wrong
I don't want to tell no lies
I'm loving you
Loving you against my will
Loving you
Loving you against my will

I don't want to hear the phone ring
Don't want to hear your voice on the line
I don't want to come to you
I don't want to come to you
I don't want to give in this time
Girl I'm loving you
Loving you against my will

Your love is like a deep dark river
Pulling me out to the sea
The harder I try to resist you
The weaker I seem to be

I don't want to turn down your sad street
I don't want to pull in your drive
Don't want to see you standing there
Don't want to see you standing there
Don't want to see that look in your eyes
Girl I'm loving you
Loving you against my will

Your love is like a deep dark river
Pulling me out to the sea
The harder I try to resist you
The weaker I seem to be

I don't want to feel your heart beat
I don't want to taste your kiss
I don't want to call your name
I don't want to call your name
I don't want to watch you like this
Girl I'm loving you
Loving you against my will
Loving you
Loving you against my willCaptcha
Liedje Gary Allan Loving You Against My Will is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Loving You Against My Willmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gary Allan Loving You Against My Will downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Loving You Against My Will in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.