We Are The Reason


As little children
We would dream of Christmas morn
Of all the gifts and toys
We knew we'd find
But we never realized
A baby born one blessed night
Gave us the greatest gift of our lives

We were the reason
That He gave His life
We were the reason
That He suffered and died
To a world that was lost
He gave all He could give
To show us the reason to live

As the years went by
We learned more about gifts
The giving of ourselves
And what that means
On a dark and cloudy day
A man hung crying in the rain
All because of love, all because of love

I've finally found the reason for living
It's in giving every part of my heart to Him
In all that I do every word that I say
I'll be giving my all just for Him, for Him

He is my reason to liveCaptcha
Liedje Gary Valenciano We Are The Reason is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Are The Reasonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gary Valenciano We Are The Reason downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Are The Reason in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.