Baby Blue


She wrote me today
That she won't come back to stay
That she'd only comes to pick up her clothes
She wrote I must not cry
That her love for me has died
But she'd found sombody else, I suppose
Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby Blue
I know I must forget
All the good times we had
But I'll know that I can't forget you
You're still on my mind
And I know I can find
Such a girl as my sweet Baby Blue
Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby Blue

Solo ?ber Strophe

Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby Blue
She wrote me today
That she won't come back to stay
That she'd only comes to pick up her clothes
She wrote I must not cry
That her love for me has died
But she'd found sombody else, I suppose
Baby Blue, Baby Blue
Do you know that I'm still in love with you
Now I know that you won't be here no more
How I need you, how I want you Baby BlueCaptcha
Liedje George Baker Baby Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Baker Baby Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.