Beautiful Dreamer


Beautiful dreamer wake unto me
Starlight and dewdrops are waiting for Thee
Sounds of the rude world heard in the day
Loved by the moonlight have all passed away

Beautiful dreamer queen of my song
List while I woo Thee with soft melody
(Beautiful dreamer beautiful dreamer)
Gone are the cares of life's busy throng
Beautiful dreamer awake unto me
Beautiful dreamer awake unto me

Beautiful dreamer out on the sea
Mermaids are chaunting the wild lorelie
Over the streamlet vapors are born
Waiting to fade at the bright coming morn

Beautiful dreamer beam on my heart
E'en as the morn on the streamlet and sea
(Beautiful dreamer beautiful dreamer)
Then will all clouds of sorrow depart
Beautiful dreamer awake unto me
Beautiful dreamer awake unto me
Beoordeling: 10/10 - 2 stemmenCaptcha

Commentaren

 
Albert van Bergen     2013-07-15 05:59    
Original composer of this song is the American Songwriter STEPHEN FOSTER (
1826 - 1864)
Liedje George Morgan Beautiful Dreamer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Dreamermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Morgan Beautiful Dreamer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Dreamer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.