Songtekst van George Strait: Carrying Your Love With Me

Carrying Your Love With Me


Baby all I got is this beat up leather bag
And everything I own don't fill up half
But don't you worry 'bout the way I pack
All I care about is getting back real soon
A goodbye kiss is all I need from you

Chorus:
I'm carrying your love with me
West Virginia down to Tennessee
I'll be movin' with the good Lord's speed
Carrying your love with me
It's my strength for holdin' on,
Every minute that I have to be gone
I'll have everything I ever need
Carrying your love with me

On a lonely highway, stuck out in the rain
Darlin' all I have to do is speak your name
The clouds roll back and the waters part
The sun starts shining in my heart for you
You're right there in everything I do, 'cause

Repeat ChorusCaptcha
Liedje George Strait Carrying Your Love With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Carrying Your Love With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Strait Carrying Your Love With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Carrying Your Love With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.