Troubadour


I still feel 25,
Most of the time
I still raise a little cain with the boys
Honky tonk and pretty woman
Lord I'm still right there with them
Singing above the crowd and the noise

(Chorus)

Sometimes I feel like Jesse James,
Still trying to make a name
Knowing nothings gonna change what I am
I was a young troubadour,
When I rode in on a song
And I'll be an old troubadour,
When I'm gone

Well, The truth about a mirror,
It's that a damn old mirrow
Don't really tell the whole truth,
It don't show what's deep inside
Oh read between the lines,
It's really no reflection of my youth

(Repeat Chorus)

I was a young troubadour,
When I rode in on a song
And I'll be an old troubadour,
When I'm gone
I'll be an old troubadour,
When I'm goneCaptcha
Liedje George Strait Troubadour is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Troubadourmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Strait Troubadour downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Troubadour in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.