Songtekst van George Strait: We're Supposed To Do That Now And Then

We're Supposed To Do That Now And Then


We had a silly quarrel over nothin'
Both got maddened and soon turned into somethin'
But we made up like we always do 'cause you love me
And I love you
And we're supposed to do that now and then

O' we're supposed to do that now and then
We'll have our little up's and downs
But we both now how it ends
We spend the night fallin' in love all over again
We're supposed to do that now and then
Baby, we're supposed to do that now and then

Now everybody has there share of problems
But everybody don't know how to solve 'em
We grow closer everyday
'Cuase we learn from those mistakes we made
And we're supposed to do that now and then

O' we're supposed to do that now and then
We'll have our little up's and downs
But we both now how it ends
We spend the night fallin' in love all over again
We're supposed to do that now and then
Baby, we're supposed to do that now and thenCaptcha
Liedje George Strait We're Supposed To Do That Now And Then is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We're Supposed To Do That Now And Thenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Strait We're Supposed To Do That Now And Then downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We're Supposed To Do That Now And Then in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.