Fuck The Dead


I fuck the dead, I love 'em when they're cold
I fuck the dead, I slide my cock through their mold

I fuck the dead, I love 'em when you're cold
I fuck the dead, I slide my cock through their mold

Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead

Your rotten smell turns me on
I will not admit your gone
I'll lick your lips and eat your maggots too
I'll fuck your ass, your tits and butthole too

I fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead

I fuck the dead, I fuck 'em when they're cold
I fuck the dead, I slide my cock right through their mold

Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the dead
Fuck the dead, fuck the dead, fuck the dead, I fuck the deadCaptcha
Liedje G.G. Allin Fuck The Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fuck The Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G.G. Allin Fuck The Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fuck The Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.