I Wanna Be Your Dog


I'm so messed up, I want you here
In my room, I want you here
Now we're gonna be face to face
I'm gonna fuck you right now in our favorite place

'N now I wanna be your dog
Now I wanna be your dog
Now I wanna be your dog
Well, c'mon

Now I'm ready to close my eyes
And now I'm ready to close my mind
And now I'm ready to feel your hand
I'm gonna fuck you now in the burning sands (That's how I do it)

Now I wanna be your dog
Now I wanna be your dog
Now I wanna be your dog
Well, c'monCaptcha
Liedje G.G. Allin I Wanna Be Your Dog is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Be Your Dogmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G.G. Allin I Wanna Be Your Dog downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Be Your Dog in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.