In Ginocchio Da Te


Io voglio per me le tue carezze
si, io t'amo pi? della mia vita !
Ritorner? in ginocchio da te,
l'altra non ?
non ? niente per me,
ora lo so
ho sbagliato con te
ritorner? in ginocchio da te

e bacer? le tue mani amor
negli occhi tuoi
che hanno pianto per me
io cercher?
il perdono da te
e bacer? le tue mani amor

Io voglio per me le tue carezze
si, io t'amo pi? della mia vita

Io voglio per me le tue carezze
si, io t'amo pi? della mia vitaCaptcha
Liedje Gianni Morandi In Ginocchio Da Te is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Ginocchio Da Temits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gianni Morandi In Ginocchio Da Te downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Ginocchio Da Te in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.