Man Of Want


To be lost and lonesome
To be so far from homesome
To be casting shadows
In the dead of the night
To have what you wanted
To be free but haunted
Always running the gauntlet
In the dead of the night
In the hall of nothingness
Love stands so motionless
In the house
The house of the man
The man of want
The man of want
Never mind my name boy
If you love to share the blame boy
If you don't want to go back the way you came
In the dead of the night
To get what you wanted
To be free but haunted
Always running the gauntlet
Always running the gauntlet
In the dead of the night
A boy stands so motionless
In the house
The house of the man
The man of want
The man of want
To be lost and lonesome
To be so far from homesome
To be casting shadows
In the dead of the night
In the hall of nothingness
We all stand so motionless
In the house
The house of the man
The man of want
The man of want
(Go Lisa go
Take 'em down that long old lonesome highway
I know there's a piano comin')
Ain't no turning backCaptcha
Liedje Giant Sand Man Of Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man Of Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Giant Sand Man Of Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man Of Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.