Do You Remember


*Verse One*
It was 3 O' clock in the mornin'
And you told me to come over
Told me about your crazy fantasy
So I jumped up in my rover
Had to climb in your window
Cuz your moms & pops was sleep
When I did you just took one look
And you jumped all over me

*Chorus*
Girl what you did to me last night
It's somethin' that I rather not mention
But you had me standin' at attention
Do you remember? Do you remember?
Remember what we did last night?
We boned on your momma's couch
And we knocked the springs right out
Do you remember? Do you remember?

*Verse Two*
You told me this sexual thing
That you wanted to do
Also that i'm the first one
You ever did this to
You made me feel so good girl
I thought that I was dreamin'
My mind was so far away
I forgot what I was thinkin'

*Chorus*

Remember what we did last night?

Girl what you did to me last night
(Repeat)

*Chorus Till Fade*Captcha
Liedje Ginuwine Do You Remember is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Remembermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ginuwine Do You Remember downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Remember in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.