Pony


I'm just a bachelor, I'm looking for a partner
Someone who knows how to ride
Without even falling off
Gotta be compatible takes me to my limits
Girl when I break you off
I promise that you won't want to get off

1-If you're horny lets do it
Ride it my pony
My saddle's waiting
Come and jump on it
If you're horny lets do it
Ride it my pony
My saddle's waiting
Come and jump on it

Sitting here posing
Peepin' your steelo
Just once if I have the chance
The things I would do to you
You and your body, every single portion
Send chills up and down your spine
Juices flowing down your thigh
(repeat 1)

If we're gonna get nasty baby
First we'll show and tell
'Till I reach your pony tail, oh
Lurk all over and through you baby
Until we reach the stream
You'll be on my jockey team, oh
(rpt 1, 1, 1)Captcha
Liedje Ginuwine Pony is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ponymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ginuwine Pony downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pony in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.