Dream Baby


Sweet dream baby
Sweet dream baby
Sweet dream baby
How long must I dream

Dream baby got me dreamin' sweet dreams the whole day through
Dream baby got me dreamin' sweet dreams night time too
I love you and I'm dreaming of you but that won't do
Dream baby make me stop my dreamin', you can make my dreams come true

Sweet (sha-da-da-da) dream (sha-da-da-da) baby (sha-da-da-da) (sha-da-da-da)
Sweet (sha-da-da-da) dream (sha-da-da-da) baby (sha-da-da-da) (sha-da-da-da)
Sweet (sha-da-da-da) dream (sha-da-da-da) baby (sha-da-da-da) (sha-da-da-da)
How (sha-da-da-da) long (sha-da-da-da) must I dream

Dream baby got me dreamin' sweet dreams the whole day through (dream baby)
Dream baby got me dreamin' sweet dreams night time too (dream baby)
I love you and I'm dreaming of you but that won't do (dream baby)
Dream baby make me stop my dreamin', you can make my dreams come true

Aww, sweet dream baby (dream baby ah-huh-huh)
Yeah, yeah, swee-ee-et dream baby (dream baby ah-huh-huh)
Sweet dream baby (dream baby ah-huh-huh)How long must I dream
Sweet dream baby (dream baby ah-huh-huh)Sweet dream baby (dream baby ah-huh-huh)

FADE

Sweet dream babyCaptcha
Liedje Glen Campbell Dream Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Glen Campbell Dream Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.