Songtekst van Glen Campbell: Ill Hold You In My Heart

Ill Hold You In My Heart


I'll hold you in my heart
'Till I can hold you in my arms
Like you've never been held before

I'll think of you each day
And then I'll dream the night away
'Till your in my arms once more

The stars up in the sky
They know the reason why
I fee-eel so blue
When I'm away from you (away from you)

I'll hold you in my heart
'Till I can hold you in my arms
So darlin' please wait for me (wait for me)

The stars up in the sky-y
Yes, they know
They know-ow the reason why
I feel so blue-ue
When I'm away
Yes, when I'm away from you (away from you)

(I'll hold you in my heart
'Till I can hold you in my arms)
Oh-oh, so darlin' please wait for-or me
(Please wait for me)Captcha
Liedje Glen Campbell Ill Hold You In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ill Hold You In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Glen Campbell Ill Hold You In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ill Hold You In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.