Songtekst van Gogol Bordello: Occurrence On The Border

Occurrence On The Border


Welcome to the Hutzovina border
Come see what we got
Kontrabanda prana-donors ai
Never mind now securitate it's a tihiy chas
Latche romenitza bravinta pjas!
Now over the bridges and over the fence
Over the skyline and over powerplants
Hopping like a monkey on a holy toothpick
Is a rabbit on a pogo-gypsy stick
Give me no pain no great suffer
No bored striptease with dead snake
Give me skin that is dressed lively
Give it to me for kurav sake!
Hey chavorale da gren ame tradasa
Ame pro targo viparuvasa
Ai da na targostir or love las
Lache romenitza bravinta pjas!Captcha
Liedje Gogol Bordello Occurrence On The Border is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Occurrence On The Bordermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gogol Bordello Occurrence On The Border downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Occurrence On The Border in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.