Roxanne


From the Album:
* Grab it for a second

Lolita Roxanne, needs a man
Lolita Roxanne, needs a man
She's comin' home
Abadoned by all her friends
Critisizin, analyzin
Her frontdoor
She don't get the way
She used to get before
She can't understand it
She's always been so candy
Roxanne
By her frontdoor
She don't get the way
She used to get before
She can't understand it
She's always been so candy
Roxanne
Oive it to you baby
Lolita Roxanne, needs a man
Lolita Roxanne, needs a man
One day she'll get hurt
I'll circle round
And she can stick all her troubles
And save that sound
From her radio in stereo
Anything that gets teared of the ground
By her frontdoor
She don't get the way
She used to get before
She can't understand it
She's always been so candy,
Roxanne
By her frontdoor
She don't get the way
She used to get before
She can't understand it
She's always been so candy
RoxanneCaptcha
Liedje Golden Earrings Roxanne is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Roxannemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Golden Earrings Roxanne downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Roxanne in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.