Last Believer


Do you believe?
We can make a change
Will you believe tomorrow?
Or will it slip away?

Black and white
We're all the fucking same
Demographics
Keep up caught up in the game
Violence
What the fuck do you expect?
The cause has left us
Leaving nothing but effect

The laughter has subsided
Leaving hatred in it's wake
In a nation trusting no one
Sworn to bend but never break
America is burning
Look around it's in the air
But I'll be the last believer
Just as long as I still care
And I still care

What's going on?
What's happened now?
Show me a purpose
Please show me how

Desperate times
One thousand symptoms
One disease
Government tradition
And genocidal policies
Don't look back
Don't wait until history repeats
No, no more lies
No more bodies in the streetsCaptcha
Liedje Good Riddance Last Believer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Believermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Last Believer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Believer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.