Anal Skewer


Fetish for horror, brought them to me
Frenzied and impaled,
All the blood is sickening
Hands soaked with vomit Torture is my need
Punctured and murdered
From their screams upon I feed
Enraptured, by my capture
Purged and probed, one last fuck

Anal skewer, frozen in your misery
I procure, killing is my tendency
Lie and wait-for what I'm going to do to you
Wretched in pain for all the deeds I'll put you through
Blood will spill-taking life so easily
Make you still-dying death so violently
Sodomy-engorging assholes with my shaft
Impatiently-I'll await your final breath

Strapped the bodies gored besides me
Twitching, pulsate, writhing, fighting,
Violating, penetrating!
Bludgeoned disfigured holes remaining

Fetish for horror, brought them to me
Frenzied and impaled
All the blood is sickening
Hands soaked with vomit
Torture is my need
Punctured and murdered
From their screams upon I feedCaptcha
Liedje Gorgasm Anal Skewer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anal Skewermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gorgasm Anal Skewer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anal Skewer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.