Das Martyrium Des


[music: Lemay, Mongrain / lyrics: Lemay]

Disentanglement from flesh's captivity
Freedom's lair, soon, I will reach
Unlock the ultimate gate to perpetuity
Mortal's lair, soon, I will leave

Disembodiement from tangibility
Immortal, soon, I will be
Fearless, I cross the gate to pure eternity
Blinding light, soon, I will see

Lucid pain
Brings the gift
From this earth
I shall drift

Tied facing the archers
Pierced bleed with rapture

Rise towards slendors
Feel divine grandeurs

Disentanglement from flesh's captivity
Freedom's lair, soon, I will reach
Unlock the ultimate gate to perpetuity
Mortal's lair, soon, I will leave

Tied facing the archers
Pierced bleed with raptureCaptcha
Liedje Gorguts Das Martyrium Des is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Das Martyrium Desmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gorguts Das Martyrium Des downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Das Martyrium Des in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.