Samen In Dat Donkere Huis


Over de muur
achter de ijzeren deur
hoor je de kreun
zo moe na al die jaren
vroeger konden we scoren
en nu zijn we oud
en net als voetbal is God overal

lalala lalalala
lalala lalalala

blond en stil
lig jij in het hooi
ik sta op wacht
en ik denk aan jou
morgen wordt het beter
beter voor iedereen
dan krijg ik de strop
en jij wat je verdiende

lalala lalalala
lalala lalalala

Samen in dat donkere huis
doen ze alles wat niet mag
Samen in dat donkere huis
doen ze alles wat niet mag

Samen in dat donkere huis
doen ze alles wat niet mag
Samen in dat donkere huis
doen ze alles wat niet mag
Samen in dat donkere huis
doen ze alles wat niet mag
Samen in dat donkere huis
doen ze alles wat niet mag

Alles wat niet mag
Alles wat niet magCaptcha
Liedje Gorki Samen In Dat Donkere Huis is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Samen In Dat Donkere Huismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gorki Samen In Dat Donkere Huis downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Samen In Dat Donkere Huis in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.