Songtekst van Gotye: Don't Worry, We'll Be Watching You

Don't Worry, We'll Be Watching You


Hey
What's your name?
Don't worry
Don't be afraid
We won't hurt you

Hey
Lost your way?
Don't worry
Just do as we say
And we won't hurt you

It's hard
The world can lead you so astray
It gets harder
It's hard just to keep the faith

Do you need a reminder
Of the love that we gave you?
Don't worry
You're walking away
But we'll always be watching you

(We'll always be watching you)
(We'll always be watching you)Captcha
Liedje Gotye Don't Worry, We'll Be Watching You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Worry, We'll Be Watching Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Don't Worry, We'll Be Watching You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Worry, We'll Be Watching You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.