Learnalilgivinalovin


If yer always tryin' to get to the top
You don't get to the bottom of nothin'!
Then you're gone before you know it;
You'd better stop! (STOP!)
Learn a little givin' and lovin'

It's been done before
C'mon, do it again!
Coz if it's good
Then you should share it round
What's the use of keeping
All the good things that you've found to yourself?

Learn a little, learn a little
Learn a little givin'
Learn a little, learn a little
Learn a little givin' and lovin'

You don't gotta keep no other man down
For you to get up
There's no need to worry
Just don't give away your self-respect
Coz if it's all you've got left
The rest don't really matter now anyway honey!

But give away love (GIVE IT!)
And give it for free
No strings attached
Just don't ask for it back

Learn a little, learn a little
Learn a little givin'
Learn a little, learn a little
Learn a little givin' and stop!

Givin! Learn a little givin'
It's been done before
C'mon do it again!
Learn a little, learn a little
Learn a little givin' and lovin'Captcha
Liedje Gotye Learnalilgivinalovin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Learnalilgivinalovinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Learnalilgivinalovin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Learnalilgivinalovin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.