Loath To Refuse


If you don't want me now
Then you can't have me later
'Cause I won't wait for you
So don't expect me to

If you won't love me now
Then we'll be nothing after
So you had better stay
Lest I take my love away

You don't want to lose me
But you're loath to refuse me
And I know that you'll always choose me
Over anybody else

If you won't leave me now
You won't see me later
Leave me on my own
I need to be alone now

And though you want me now
You can wait 'till after
'Cause patience is a virtue my love
The question is 'do you have enough'?Captcha
Liedje Gotye Loath To Refuse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Loath To Refusemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Loath To Refuse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Loath To Refuse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.