Out Here In The Cold


Darlin' don't leave me out here in the cold
I'm begging you baby don't leave me out here on my own

I'll die,
If you don't hold me tight
Tonight,
I couldn't make it outside
If I tried,
So please let me in lover,
Be kind

Darlin' don't desert me in here it's so dark
Don't leave me here darlin' don't you know I can't stand to part

Oh but I'll stay,
If you promise to keep me safe,
I can't make it alone,
I'm afraid,
Oh my angel just don't go away

Please, don't leave me out here in the cold
No, no please don't leave me out here on my ownCaptcha
Liedje Gotye Out Here In The Cold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Here In The Coldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Out Here In The Cold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Here In The Cold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.