Out Of My Mind


You loved me yesterday
But said that you just couldn't stay
Now I can't get you out of my head
So many signs float by
But only you are signified
And I just can't get you out of my head

I can't get it right
I can't get you out of my mind
I can't get it right
I just can't get you out of my mind

Lately I'm concerned
These dark obsessions make me toss and turn
And I can't be unwound
Now you're not around
Dreams of you are all that hold me down

I can't get it right
I can't get you out of my mind
I can't get it right
I just can't get you out of my mindCaptcha
Liedje Gotye Out Of My Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Of My Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Out Of My Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Of My Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.