Burning Torches of Hope


Wonder, where our world is heading for
The future, it's filling us with fear
We stumbled, in a pit too deep this time
We don't know, if we'll make it out
Still, there's a way
Where there's a will
Are you ready to try
(chorus)
Let our love lead us
On with those
Burning torches of hope
Could they ever lead us astray
Don't let them defeat us
We're on our own oasis of joy
No, don't let it be swept away
Darkness, only gets the faint of heart
Ant they're helpless
Or so they seem to think
Frightened, You see them running everywhere
Warning, everyone beware
Still, there's a way
Where there's a will
Are you ready to try
repeat chorusCaptcha
Liedje Gowan Burning Torches of Hope is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Burning Torches of Hopemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gowan Burning Torches of Hope downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Burning Torches of Hope in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.