You'll Be With Me


Now I must leave
But before I do
For the parting shot
Let me look at you
You've known my mind
More than anyone
When all else has passed
This will linger on
You'll be somewhere
In that place where
I'll be going
You will always
Be beside me without knowing
Every moment you'll be with me
Every moment you'll be with me
Life isn't fair
You'll hear people say
Everyone you love
Time will take away
But save all your tears
This is not good-bye
Some things cannot change
Some things cannot die
You'll be somewhere
In that place where
I'll be going
You will always
Be beside me without knowing
Every moment you'll be with me
Every moment you'll be with meCaptcha
Liedje Gowan You'll Be With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You'll Be With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gowan You'll Be With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You'll Be With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.