Songtekst van Graham Coxon: Don't Think About Always

Don't Think About Always


Your inconsistency
Your lack of will
That perfect heart I know
I cannot fill
Don't think about always
Thinking you're always holding my hand
Don't think about always
Don't think at all

I know your life is hard
But so is mine
I'd like to help you but
Ain't got the time

Don't think about always
Thinking you're always holding my hand
Don't think about always
Don't think at all

I know that I am bad
And you are good
But won't you stay with me
As if you would

Don't think about always
Thinking you're always holding my hand
Don't think about always
Don't think at all

I'm truly sorry that
I made a mess
Been confused you know
You probably guessed

Don't think about always
Thinking you're always holding my hand
Don't think about always
Don't think at all

Your inconsistency
Your lack of will
That prefect heart I know
I cannot fill

Don't think about always
Thinking you're always holding my hand
Don't think about always
Don't think at allCaptcha
Liedje Graham Coxon Don't Think About Always is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Think About Alwaysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon Don't Think About Always downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Think About Always in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.