Girl Done Gone


My girl done gone now
My girl done gone oh yeah
My girl done gone now
My girl done gone oh yeah

I really need you
Need you to lead me through
I want to know you
Know you would be so true
Oh lord what have I done
Oh lord what have I done
Oh lord

Gonna let you win girl
Gonna let you win oh yeah
Gonna let you win girl
Gonna let you win oh yeah

I know you'll leave me
You'll leave me high and dry
You're gonna deceive me
You're gonna to see me cry
Oh lord what have I done
Oh lord what have I done
Oh lordCaptcha
Liedje Graham Coxon Girl Done Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girl Done Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon Girl Done Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girl Done Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.