Just A State Of Mind


Emptiness I've found you
How bleak you are
Moving in the shadows
You're here, and it's clear
That it's just a state of mind
Running through the times
Keeping us alive

First time that I saw you
Teeth squeezed my lips
And I thought I'd die without you
But you're here, and it's clear
That it's just a state of mind
Running through the times
Keeping us alive

Just a state of mind
Keeping us in line
Before we take a dive

Just be happy, you are strong now
It's so lonely to love someone

Happiness I've found you
How sweet you are
Smiling in the shadows
You're here, and it's clear
That it's just a state of mind
Running through the times
Keeping us alive

Just a state of mind
Keeping us in line
Before we take a diveCaptcha
Liedje Graham Coxon Just A State Of Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just A State Of Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon Just A State Of Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just A State Of Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.