Jonah


I lost myself
Or rather images I had of
Me did tell how different
From truth they were

Chorus:
I think I'm drowning
And the ocean is raging
My smile is frowning
And my insides are praying
And I've swallowed
All my yesterdays,
Killed my past
To follow the way
I think I'm drowning and
The ocean screams to me
My name

I've fallen in
Or did I jump headfirst
Into this ocean
All I know is I cannot swim

I know that you'll dry all
My tears
I know you're beyond all
My fears
I know when I call out your name
My soul you saveCaptcha
Liedje Grammatrain Jonah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jonahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Jonah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jonah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.