Picture Pains


bones in mama's brains
bones in sister's brains
baby thinks about butterflies
sleeps through all the pain
grampa is crying on the wall
gramma died and left us all
mama hangs pictures in the hall
the angel's much to small
ooh your heart beats my blood in my veins
tell me who am i to you, what's inside
what's inside your brains(i love you)
spiders on brothers mind
runnin' 'round all the time
wheels make stairs, stairs that slide
who is that outside
a girl with her raincoat on
wondering why her daddy's gone
flower, flower in the lawn
sings her lonely songCaptcha
Liedje Grammatrain Picture Pains is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Picture Painsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Picture Pains downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Picture Pains in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.