This Is Not Your Life


I don't understand you,
The way you disappear,
You don't understand me,
The way I keep us here

This is not your life,
I know how to do it on my own,
This is not your life

We were only children,
But you knew the game,
And you were busy feeling,
That someone had to take the blame

But I know how you're really,
When no one's around,
We were only children,
Looking to be found

This is not your life,
I know how to do it on my own
This is not your life,
I know how to do it on my own
This is not your life

Even after the fall,
No one ever seemed to care,
And now you come back to call,
And you want me to be here

I know how to do it on my own,
This is not your life,
I know how to do it on my own,
This is not your life,
And I know how to do it on my own,
And this is not your life,
I know how to do it on my own,
And this is not your life,
This is not yourCaptcha
Liedje Grammatrain This Is Not Your Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Is Not Your Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain This Is Not Your Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Is Not Your Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.