I Need You


In the name of the father
In the name of the son
In the name of the holy ghost

Is that why you killed me
Well at least you tried
Tried to put me to rest
But I survived

I am your soul I am your master
You are my tool to bring disaster
You know I love you but that's a lie
I only need you to survive

Pray to your god, you pray as you spit red
Pray to your god, you god will fail and you
Will be dead

Try to ignore me but that won't do
I won't leave before I've killed you
In the name of the father
Your god is dead and I am the one

Pray toCaptcha
Liedje Grave I Need You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Need Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave I Need You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Need You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.