Inhuman


Walk the last steps of the face of the earth
Dismembered bodies, fallen victims of decay
Fallen from above, prophecy of death
Agonizing torment to wipe out the inhuman

Shattered shreds of life, tearing my inner side
Rise from the turf, as my guts regurge
Procession to the wise, gasping to survive
Mutilated stiffs, desecrating tombs

God of all life and humanity
Slayed by evil conspiracy
Putrefying all of the remaining life
Dismember his body as you watch

Shattered shreds of life, tearing my inner side
Rise from the turf, as my guts regurge
Procession to the wise, gasping to survive
Mutilated stiffs, desecrating tombs

Now you will die
As you take your final breath
Visions appear
From the darkest death

Walk the last steps of the face of the earth
Dismembered bodies, fallen victims of decay
Fallen from above, prophecy of death
Agonizing torment to wipe out the inhuman

Shattered shreds of life, tearing my inner side
Rise from the turf, as my guts regurge
Procession to the wise, gasping to survive
Mutilated stiffs, desecrating tombsCaptcha
Liedje Grave Inhuman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inhumanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Inhuman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inhuman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.