Sea Of No Cares


When you're in love, there's no time and no space
There's a permanent smile on your face
Your friends all complain that you're going insane
But the truth is they're just afraid

[Chorus]

Hey somewhere,
you threw your fear in the Sea of No Cares
Hey somewhere,
you threw your fear in the Sea of No Cares

When you decide that what counts is inside
Your friends all say it's a lie
But there's no brighter light than the look in her eyes
When you're walking her home through the night

[Chorus]

[Bridge]

Let your self go with the tide
There's an angel by your side
Tonight

Back at the bar getting cynically stoned
Your friends are drinking alone
But it's funny, they don't even cross your mind
When she asks you into her home

[Chorus x2]
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Great Big Sea Sea Of No Cares is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sea Of No Caresmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea Sea Of No Cares downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sea Of No Cares in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.