Geronimo


Yeah, I been burned
Guess I'll never ever learn
I get carried away
Having tasted better days
From the moment we met
I find it hard to forget
Because my heart remembers

Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all

No more waiting
It's my turn
Got a wing-span I have earned
It's amazing what's acheived
When you've chosen to believe
Haven't got there yet
No, not the safest of bets
Still, my heart surrenders

Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Geronimo, Geronimo
Count me in, playin' to win
Willing to risk it all
Willing to risk it all
Willing to risk it all
And ready for sure to fallCaptcha
Liedje Greg Cherone Geronimo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Geronimomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Greg Cherone Geronimo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Geronimo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.