Martha


With a coffee and the steering wheel in my hand
On the road again and where is it going to bring us
With the sun ahead of us, and these fuckin' hippies in the back
Noboby will ever stop us, Martha baby, I'm never going to leave you
With the stars the clouds and the moon in the sky
The hippies are sleeping and but we keep on going
The road weve done and the road that's ahead of us
The things weve seen, and the things were going to see
Hey Martha (3x)
We're going, we're going
And were never going to stop (2x)
I as the captain, and Martha you as the boat
Once again we it the road
Martha baby you know were living the life of freedom
And nobody can stop us
Not even the cops You fucking pigs!
Martha we move ahead, through summer and winter
I know that my Martha, she will get us there
With the Grim Skunk boys, we're smoking big fat joints
So every one inside, cause the road is there and were going to take itCaptcha
Liedje Grim Skunk Martha is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Marthamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grim Skunk Martha downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Martha in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.