Oh My God


You took me for granted again
You left at the moment when
Things were about to get better
The plan was coming together
But I'll have to get by with what I got
Ain't gonna let nothing make me stop
I'm gonna go through with what I said
I'm gonna get work done on my head
I'm gonna get work done on my head

I kept cool watching you
Now I'm through I'm warning you
It's gonna hit you as hard as a truck
When I speak my mind clearly
I don't care if you cry or get up and leave
It's no longer my worry

Took all of my motivation
Took all of my concentration
To try and figure it all out
Now that I'm left without a doubt
That you're really not thinking too clearly
I don't want you anywhere near me

It's gonna hit you as hard as a truck
When I speak my mind clearly
I don't care if you cry or get up and leave
It's no longer my worryCaptcha
Liedje Grimskunk Oh My God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh My Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grimskunk Oh My God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh My God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.