Booty Dew


Hahaaaaaaaaa

Say if you aint know we go by the gs boyz
South Side
Prince Charming
And Mr Marc D
Hit the booty dew hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now you can lean wit it, and you can drop wit it
You can switch to the other leg and you can stop wit it
Hit the booty dew hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now you can lean wit it, and you can drop wit it
You can switch to the other leg and you can drop wit it
South Side
(South side is who I be)
Up, down do the rock bottom
Up, down do the rock bottom
Twirl your arms in lik it's runnin in place
Twirl your arms in lik it's runnin in place
Watch my ace boom get it ( get it girl)
Rock wit it throw my arm den twirl
She said south side I can jigg too well go ahead
Lil mama show me how ya booty dew
She boy (boy) boo! an den dropped wit
You a ace boom to you can do it to
(Say prince charming)
Hit the booty dew hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now you can lean wit it, and you can drop wit it
You can switch to the other leg and you can stop wit it
Hit the booty dew hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now you can lean wit it, and you can drop wit it
You can switch to the other leg and you can stop wit it

::Prince Charming::

Big (big) booty (booty)judy!
Dats my ace boom cool with the mama jama booty
Lik O-M-G, lik oh my gosh (get it big)
Yu doin hell of a job!
Let's go!
So bring it up and back down den repeat!
Den be lik ayi-yayiya that's wat dey sayin to me
If you lookin at yo feet watch her shake her booty meat
Her booty's all up in my way it's to big I can't see
So go left, left, left, left, left, left, left, left
Ooo, oops! my bad
Now go left, right, hands across your chest, jigg to left an den
Hit the booty dew hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now you can lean wit it, and you can drop wit it
You can switch to the other leg and you can stop wit it (2x)
:: Mr Mark D::

Move it down low
Move it down low
Bring it back up and den work real slow
Move it down low
Move it down low
If you can't hit the dance den you need to hit the door
Den I wanna seeyou move it to the right
Move it to the left you can jigg like mark D dat aint no disrespect
Shawty gone an get your friends and bring dem back to me
Tick tick tick tick watch me get loose an I like the way she movin she like the way I'm groovin
She see me do my dance best believe she gon choosin
She checkin out my swag she checkin out my shoes
Bring it to your boy and
Hit the booty dew hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now hit the booty dew, (do it) hit the booty dew
Now you can lean wit it, and you can drop wit it
You can switch to the other leg and you can stop wit it
Now get it, get it, get it, get it, now get it, get it, get it, get it and you can lean wit it, you can rock wit it, you could switch to the other leg and you can stop wit it
Hit the booty dew hit the booty dewCaptcha
Liedje GS Boyz Booty Dew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Booty Dewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje GS Boyz Booty Dew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Booty Dew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.