Toe The Line


Sometimes you want to kick yourself
For letting things get this far
You get no thanks at all
It's just a double-edged sword

We try to keep ourselves detached
It's clear who holds the key
Drifting through the age of reason
Now your washed up on the shore

Toe the line
It'll only hurt
What are you trying to hide
When you go swimming against the tide

You'd better toe the line
It's only going to hurt
What a waste of time
Trying to change their world
So toe the line

It seems like everything you went for
Disappeared like purple haze
Can we ever hope for justice
While bitter men hold nothing close to them

It was fixed before you were here
You'd better toe the line
It's only going to hurt
What a waste of time
Trying to change their world
So toe the line
It's an English customCaptcha
Liedje GTR Toe The Line is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Toe The Linemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje GTR Toe The Line downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Toe The Line in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.