Perch Warble


Perch warble
She wants to love a ???
Early ???
??? memories delayed

She can take you down the way
She can run you down the way
She can hold you down
She can hold you down

Repeat verse

She can make you down the way
But I'm hoping she won't stay
And she'll hold you just to touch you
And I told her not to trust you
And she's flying high
And she's breathing the eye (?)
'Cuz she's a rolling devil
She's a rolling devil
And she's rolling ??? awayCaptcha
Liedje Guided By Voices Perch Warble is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Perch Warblemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guided By Voices Perch Warble downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Perch Warble in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.