Ahora Es Nunca


Apagar las estrellas y extinguir el sol
Es el capricho de la razn
Al caer la noche, tomare el avion
Si la duda es el pasado
Ahora es nunca, todo es nada
Si no descanso en tu mirada
Algunas cosas me dejaste ver
Alguna cosas, descubri yo
Lo suficiente para comprender
El poder de los deseos
Y ahora es nunca, todo es nada
Si no descanso en tu mirada
Ahora es nunca, todo es nada
Si no descanso en tu miradaCaptcha
Liedje Gustavo Cerati Ahora Es Nunca is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ahora Es Nuncamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gustavo Cerati Ahora Es Nunca downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ahora Es Nunca in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.