Missed The Point


Called you from a distance, only made me madder
Man, you missed the point completely
I said you have missed the point completely

Nothing to gain? Are you quite sure? Is that your blood on the floor?
Anything more?
If it's a game, help me keep score Was that your name on the door?
Can I see more?

The simple lie A simple line like this one
Now leave it all to burn
The symbol line The simple lie Light this one
Then leave it all to burn

Are you insane? Are you quite sure? Is that your blood on the floor?
Anything more?
If it's the same, let me see more Is that your note on my door?
Can I see more?

Called you from a distance Only made me madder
Man, you missed the point completely
I said you have missed the point completely

Take it back! Take it back!
Take it back! Take it back!

Take it back!
The simple lie A simple line like this one
Now leave it all to burn
The symbol line The simple lie Light this one
Then leave it all to burn

Called you from a distance, only made me madder
Man, you missed the point completely
Question my existence, nothing makes me sadder
Man, you missed the point completely
You have missed the point completely
I said you have missed the point completelyCaptcha
Liedje Gyroscope Missed The Point is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Missed The Pointmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gyroscope Missed The Point downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Missed The Point in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.