Fly


alienated lying there with myself
myself is someone else
there's noone handcuffed in the place on that day
redo the day or die
that's all I think of 'but' for no lies I will deny
that I hate myself - that I hate myself
for all the blackened days that came with myself
caught ourselves
and I can't deny that I feel I'll die, that I feel I'll die

if I can't - if I can't
if I can't - if I can't

fly - fly (if I can't) fly - fly (away)
fly - fly (if I can't) fly - fly (away)

failures of the old unforgiven I am
I am told by myself
noone else fights to fall asleep
so deep the wound I broke so deep
the cut it stings
it stings
I suffer in silence for my mistakes
please cut me lose from my own stake

so I can - so I can
so I can - so I can

fly - fly (so I can) fly - fly (away)
fly - fly (if I can't) fly - fly (away)

(fly)

FLY!!

fly - fly (if I can't) fly - fly (away)
fly - fly (so I can) fly - fly (away)
fly - fly (if I can't) fly - fly (away)Captcha
Widget
Liedje H Blockx Fly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Fly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.