Hell Yeah


People think they know me,
say I'm wound a little tight
Tell me I go looking for trouble,
and that I'm always ready for a fight
But I'm just an easy going guy,
not crossing any lines
I'm a caring individual,
most all the time
Most all the time?
try none of the time
It's just that, it's just that
It's just that,
Oh Hell Yeah!

Chorus:
Sometimes I drink a little beer,
Sometimes I make a little mess
Sometimes I get a little angry,
Sometimes I kick a little ass
Well, you know, sometimes I kick a lot of ass
Oh Hell Yeah

Some people seem unhappy,
With certain things I seem to say
Say that I am impolite,
And that I am tortued in some way
But I'm just an easy going guy,
Not apprecaiting there advice
I beleive in self-approvement,
And always being nice
Well, sometimes being nice
Ocassionaly, it's just that,
Oh Hell Yeah!

Chorus:
Sometimes I drink a little beer,
Sometimes I make a little mess
Sometimes I get a little angry,
Sometimes I kick a little ass
Well, you know, sometimes I kick a lot of ass
Well, you know
Oh Hell yeah

Oh hell yeah(X4)

Oh Yeah

Chorus:
Sometimes I drink a little beer,
Sometimes I make a little mess
Sometimes I get a little angry,
Sometimes I kick a little ass
Well, you know, sometimes I kick a lot of ass
Well, you know
Oh hell yeah
(X2)

Oh yeah
Sometimes I kick alot of assCaptcha
Liedje H Blockx Hell Yeah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hell Yeahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Hell Yeah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hell Yeah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.